Hem

Hem

Härnösands Släktforskare är en oberoende släktforskarförening ansluten till Sveriges Släktforskarförbund.

Vi vänder oss i första hand till släktforskare men även lokalhistoriker, bya- och hembygdsforskare finns bland våra medlemmar.

Under året har vi ett antal medlemsträffar med föredrag av en inbjuden föredragshållare kombinerat med en fikastund. Vi brukar avsluta säsongen med ett studiebesök och/eller en bussresa på våren.

 

Nytt på hemsidan!

 

Lördagen den 18 februari, kl 12.00-15.00 är det dags för Inspirationsträff –  Forska tillsammans!

Träffen inleds med en litterär vandring, genom Öbacka, d.v.s. Härnösand, vid förra sekelskiftet, där vi bl.a. möter härnösandssonen/författaren Ludvig (Lubbe) Nordström.

Därefter diskussioner med hembygdsrörelsen under rubriken ”Forska tillsammans”.

Boka in tiden så återkommer vi med detaljprogram!

/Styrelsen

 

 

Bäfvernytt nr 80 (nr 2 2022) ligger nu under Medlemsbladet!

Bäfvernytt nr 81 (nr 3 2022) har förhoppningsvis nått alla medlemmar!!

 

Foto: Örjan Leek

Den 19 december hyllar vi Margareta Grafström, vår hedersmedlem, som den dagen
skulle ha fyllt 100 år.

Margareta Grafström, född Eklund 19 december 1922 i Kiruna, död 26 augusti 2018 i Härnösand, var lärare och lokalhistoriker sedan början av 1970-talet. Hon tog studentexamen i Kiruna och utbildade sig till småskollärare på småskoleseminariet i Härnösand. I närmare sextio år forskade, skrev, ritade och berättade hon om livet i bygden.

 

 

Programkommittén och styrelsen jobbar nu med verksamheten 2023.

Om du har önskemål eller tips om föreläsningar, vandringar eller studiebesök får du gärna höra av dig till oss via e-post: harnoforskareprog@gmail.com!

Medlemsavgiften 2023 är även fortsättningsvis 150 kronor för enskild medlem. Tillkommande familjemedlem betalar 50 kr/år. Medlemsavgiften avser kalenderår från 1 januari till 31 december. Glöm inte att skriva ditt namn när du betalar!

Vi har fortfarande en oidentifierad betalning på 200:- från den 26 september. Om du känner på dig att det är din betalning tag kontakt med kassören!

 

 

Härnösands släktforskare inbjöds till ett spännande studiebesök på Riksarkivet torsdagen den 17 november..

Arkivstaden, i Norrland Härnösand, växer när Riksarkivet och Skatteverket bygger norra Europas största arkiv, ett modernt arkiv på Saltvikshöjden.
Där ska Skatteverket samla alla sina arkiv och Landsarkivet flyttar sin befintliga verksamhet från Rosenbäcksallén och Arkivcentrum Nord – Kusthöjden.
Lokalfrågan för Föreningsarkivet, Kommunarkivet och Näringslivsarkivet (NIN) är under planering.

Sektionschef Lina Marklund håller i visningen och
enhetschef Håkan Viklund informerar om nya Arkivhuset.

 

Arkivens dag den 12 november, kl. 12.00-16.00 med temat – myter och mysterier.

Riksarkivet, Rosenbäcksallé.

Se också aktuell information från ArkivDigital:

 

Tisdagen den 11 oktober fick vi lyssna på en spännande föreläsning med rubriken

Jakten på sanningen om familjen Söderblom

Omi Söderblom, jurist, författare och barnbarnsbarn till ärkebiskop Nathan Söderblom delade med sig av sin släkthistoria. Bland annat om Helge Söderblom, journalist, skådespelare (hennes farfar) och om Staffan Söderblom, svensk diplomat (hennes farfars bror).

 

På bilden syns Omi Söderblom och ordförande i Härnösands Släktforskare Björn Thunberg.