GDPR

GDPR

Nya data-förordningen

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Även information som har pseudonymiserats men som kan hänföras till en fysisk person med hjälp av kompletterande uppgifter är personuppgifter.

Så hanterar föreningen era uppgifter

Personuppgifter såsom namn, postadress, mail-adress, datum för inbetald medlemsavgift, typ av medlemskap (huvudmedlem, familjemedlem och ungdomsmedlem). Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister.

Medlemskap i föreningen söks genom att fylla i ansökan på föreningens hemsida, separat blankett i våra lokaler eller via mail till föreningen. Därmed ges samtycke att föreningen får hantera lämnade personuppgifter.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera föreningens medlemstidning.

Föreningen spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi kan vara rapporteringsskyldiga i något fall.

De personuppgifter som lämnas vid anmälan till kurs/studiecirkel via vår hemsida, skickas vidare till det studieförbund som administrerar kursen/studiecirkel.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke, dock kan vi komma att dela uppgifterna med vårt riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Personuppgiftsansvarig är Härnösands släktforskarförening.

Loading