Medlem

Medlem

Bli medlem

Bli medlem i Härnöforskare du också! Medlemsavgiften avser från kalenderår 1 januari till 31 december.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften år 2021 är 150 kr. Tillkommande familjemedlem betalar 50 kr/år. Studerande upp till 18 år betalar 25 kr/år. Företag/föreningar 500kr/år.

Avgift inbetalas till – Länsförsäkringar Bank Härnösand – 9024 5037243 (OBS. hit görs ”överföring”.) – eller till – Nordea Plusgirokonto – 436116–8.

Vi erbjuder – släktforsknings hjälp, intressanta föredrag och vår målsättning är bl.a. att man skall lära känna sin hemort lokalhistoriskt. Medlemstidning – Bäfvernytt erhålls -1. Elektroniskt alt 2. i pappersformat. Rabatt på förbundets Rötter bokhandel samt 25 % rabatt på ett Ancestry World Deluxe.

Medlemsblad

Som medlem får du också vårt medlemsblad ”Bäfvernytt” som kommer 3-4 gånger per år.

 76 total views,  2 views today